ERFA

ERFA

Om nätverket

ERFA vänder sig till personer i ledande befattning. Fokus är att träffa andra chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang. 

ERFA står för erfarenhetsutbyte där en grupp om 10–12 chefer och ledare från olika organisationer träffas vid tre tillfällen per år. Syftet är att lösa verksamhetsproblem och strategiska frågeställningar. Erfarenhetsutbytet är dubbelriktat och innebär att en deltagare per möte föredrar en konkret verksamhetsutmaning som behöver lösas.

Tillvägagångssättet för att lösa utmaningen kombinerar praktiska erfarenheter från deltagarna med teoretisk kunskap och processkompetens som tillhandahålls från akademin och Effect Management.

Grunden för processen tar fasta på att först identifiera ”rätt” frågeställning som därefter fokuseras för att finna praktiska och konkreta lösningar. Nätverksdeltagarna blir således ”varandras managementkonsulter”. Erfarenheten är att högsta ledningsnivån önskar att finna sina likasinnade, för att samtala helt öppet och förtroendefullt om sina respektive komplexa ledningsutmaningar.

I ERFA samarbetar vi med forskare från akademin bl.a. Handelshögskolan i Stockholm och Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Hur:

3 träffar per år, lunch-lunch

Språk:

Svenska

Pris:

39 000 kr

Längd:

Löpande

Datum:

Kontakta oss för information

Kontakt för bokning

Det här får du:

Det här får du:

  • Erfarenhetsutbyte för att lösa verksamhetsproblem och frågeställningar
  • Ett nätverk bestående av 10-12 chefer från andra organisationer
  • Samtala helt öppet och förtroendefullt om sina respektive komplexa ledningsutmaningar

Varje gång vi ses slås jag av kraften i diskussionerna. Det uppstår någon form av kollektiv intelligens som är mer än summan av individernas samlade erfarenheter. Det är en förmån att under tillitsfulla former få vädra svåra dilemman tillsammans med erfarna toppledare. Detta är ett forum där det finns möjligheter att diskutera frågor öppnare, bredare och från nya vinklar. När jag kan använda mina egna erfarenheter för att bidra till någon annans utveckling ger det mig energi, nya infallsvinklar och insikt i andra verksamheter. Det är roligt och utvecklande!

Petra von Schmalensee, ställföreträdande vd Sveriges kommuner och regioner, SKR