Förändringsledning

Förändringsledning

Om programmet

Utbildningen riktar sig till dig som är ledare och som vill öka din förmåga att leda förändringsarbeten i din verksamhet och lyckas med riktig omställning. Du får arbeta praktiskt med de förändringsprojekt eller omställningsarbeten som är aktuella för dig i din vardag. Utbildningen lägger särskilt fokus på att öka kunskapen kring vad de som lyckas med förändring gör i praktiken – du lär dig vad som konkret skapar framgångsrika förändringar. En nyckel är både arbeta med att skapa goda strukturer samtidigt som du lyckas med att leda de som berörs av förändringen och inkludera intressenter som på olika sätt påverkas. Du lär dig om strategier, praktiska arbetssätt och metoder för att skapa förankring, hantera de reaktioner du möter från start till avslut av ett förändringsarbete och säkerställa en framgångsrik implementation. Färdigheter för att skapa förtroende, vilja och engagemang är högt prioriterade.

Innan utbildningen startar har du som deltagare en digital avstämning mellan utbildningsledare och för att du ska få hjälp att göra en första analys kring de förändringsarbete du tänker dig fokusera på. Under två utbildningsdagar får du metoder och verktyg för hur du planerar, startar, förankrar och driver förändringsarbetet i din verksamhet samt metoder för att mäta och följa upp förändringen. Mellan utbildningsdagarna får du individuell handledning av utbildningsledaren kopplat till just ditt förändringsprojekt.

Efter avslutad utbildning har du med dig dels konkreta erfarenheter av att ha testat metoder och aktiviteter i egna förändringsarbeten och du har med dig en plan för vad du behöver göra i nästa steg för att framgångsrikt leda förändringsarbete i din verksamhet.

Pedagogisk ansats: Att lära sig leda förändring på ett bättre sätt är i sig en förändring, att inte bara ta till sig kunskap teoretisk utan att också applicera kunskapen in i praktiken. Under utbildningens gång får deltagarna därför träna på att använda kunskapen i egen roll, situation och ansvar i ett skarpt eget förändringsarbete/projekt.

Upplägg: Programmet består av 1 + 1 utbildningsdagar, utspridda över ca 8 veckor. Tiden mellan mötena utnyttjas till att träna på olika tekniker, testa modeller och teorier, i de förändringsarbeten som deltagarna valt. Du som deltagare handleds vid en avstämning mellan utbildningsdagarna. Detta för att hålla kvar fokus på utvecklingen, ge stöd i utmaningar som behöver hanteras mellan utbildningsdagarna och även för att öka förståelsen för vilka introducerade modeller/övningar/verktyg som passar i vilket skede.

Hur:

Karlstad, centralt belägen konferensanläggning

Språk:

Svenska

Pris:

8000 kr

Längd:

2 dagar

Datum:

Dag 1: Måndag 14 oktober 2024 8.30-16.30

Dag 2: Måndag 16 december 2024 8.30-16.30

Kontakt för bokning

Kursupplägg

1

Dag 1

Förbered för Förändring

• Vad behövs för framgångsrik förändring? Skapa djupförståelse för behov av både projekt- och förändringsledare

• Fokus på verktygen för att förbereda en framgångsrik förändring

– Reaktioner vid förändring och varför viktigt att förebygga/hantera

– Lära känna sin förändring, förstå ramar, syfte, riktning, roll

– Hur skapas förändringens viktigaste resurs – ”Sense of Urgency”?

– Bygga förändringsteamet

• Involvera och komma igång

• Fokus på genomförandet

– Var ska vi? ”Visionen” för förändringen

– Delprojekt, prioritera

– Kommunicera visionen

– Förhoppningar och Farhågor runt projektet – bemöta oro

– Hur vet vi att vi närmar oss visionen? Om att sätta mål och mäta progress.

2

Dag 2

Säkerställ uthållighet

• Undanröja hinder för förändringen

– Förutse och avvärj motstånd

– Taktik kring mål och uppföljning

– En förändring bland många (nya) initiativ – hur förhålla sig?

• Hur möta utmaningar som kommer under ”hålla i och hålla ut fasen”

– Omformulera, arbeta med angelägenheten

– Visualiseringar

– Stämma av och ev omformulera plan – mål, kpi:er, uppföljning

Fira, Förvalta och Justera

• Hur göra ett tydligt avslut

• Lärande

• Min handlingsplan