Vässa ert strategiska ledningsarbete

Vässa ert strategiska ledningsarbete

Vässa ert strategiska ledningsarbete; leverera idag – förbereda för framtiden!

En introduktion till strategiskt analysarbete av omvärld samt egna resurser och förmågor för att vara relevanta idag och imorgon.

Är ni bra på omvärldsspaning & -analys när mycket blir svårare att förutspå och morgondagen kanske inte är en lite bättre version än idag? Känner ni ibland att gårdagens sätt att arbeta med  strategiska frågeställningar inte taktar med omvärldens förändringstakt? Har ni insikt i att en relevant ”SWOT” inte kan göras utan att först ha gjort ett flertal grundliga analyser?

Vi erbjuder nu ett tvåtimmarspass där er ledning får ökad kunskap i spaning- & analysarbete. Detta kan göras ur ett brett perspektiv eller med inriktning på specifika områden, ex hur skall vi hantera kompetensförsörjningen? Hur får vi mer kraft i hållbarhetsarbetet? Hur kan vi medvetet använda AI – och skall vi det?

Det finns många olika verktyg för att kunna föra ett strategiskt samtal i sin ledningsgrupp utifrån både omvärldens förändringar och era inre förutsättningar. Denna introduktionsföreläsning ger er input i ert arbete kring bland annat:

Introduktionsföreläsningen kan ske på plats eller via teams/zoom.

Hur:

På plats eller teams/zoom

Språk:

Svenska

Pris:

Kontakta oss för prisinfo

Längd:

2h

Datum:

Kontakt för bokning

Denna introduktionsföreläsning ger er input i ert arbete kring bland annat:

Denna introduktionsföreläsning ger er input i ert arbete kring bland annat:

 

  • Hur kan vi behöva justera vårt strategiska ledningsarbete med omvärldens förändringstakt?
  • Hur arbetar vi med omvärldsspaning och -analys? Delar vi bilden av vad som kan finnas bakom nästa hörn och hur det kan ha påverkan på oss?
  • Verktyg för att föra strategiska samtal om möjligheter och hot inom olika områden, ex kompetensförsörjning, hållbarhet, digitalisering och AI m fl.
  • Verktyg för att analysera interna resurser och förmågor och hur de matchar vår när- och omvärld.