Medarbetarskap och medarbetarutveckling

Vi erbjuder

  •  Medarbetarutbildning
  •  Inspirationsföreläsningar, utvecklingsdagar och workshops
  •  En digital portal för ledare och medarbetare om medarbetarskap
  •  Ledarutveckling för att träna chefer i ett ledarskap som främjar medarbetarskapet
  •  Att mäta det aktiva medarbetarskapet

För att vara långsiktigt hållbara, behöver dagens och morgondagens organisationer ta tillvara den kraft som finns när medarbetare är engagerade och proaktiva. När viljan finns att bidra till sin egen, till varandras och till verksamhetens utveckling och välmående.

 

I långsiktigt hållbara organisationer har alla anställda insikt i vad den professionella rollen som medarbetare innebär och agerar därefter. Genom olika beprövade metoder och verktyg hjälper vi er att utveckla ett aktivt medarbetarskap. 

 

Låter detta intressant? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar dig och din verksamhet.