Strategi-, verksamhets- & organisationsutveckling

Vi erbjuder

  •   Vision, värdegrund och varumärke
  •   Hållbar utveckling / Agenda 2030
  •   Översyn av organisation och verksamhet
  •   Förnyelsearbete och förändringsledning
  •   Förädlingsarbete, effektivisering och ständiga förbättringar
  •   Processledning

 

Begreppet strategi innebär ett sammanhängande medvetet handlingsmönster för att uppnå vision och uppsatta mål. Strategiarbetet får aldrig isoleras från arbetet med organisationskultur och varumärke/positionering. Dessa tre delar ses som en odelbar helhet där insatser stödjer och påverkar varandra.

 

Förändringsarbetet är beroende av olika förutsättningar och ambitioner, där några strategiska initiativ kan handla om förädling, andra om förnyelse och vissa om en total transformation. Det strategiska ledningsarbetet behöver anpassas och formeras utifrån detta för att få optimal effekt.

 

Låter detta intressant? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar dig och din verksamhet.