Personlig utveckling

september 5, 2021 10:00 f m

Personlig utveckling är ett program med exceptionella möjligheter att jobba med sig själv.

Managementprogrammet

september 5, 2021 10:00 f m

Managementprogrammet är ett ledarskapsprogram för dig med erfarenhet i chefs- och ledarrollen.

Aktivt ledarskap

september 5, 2021 9:59 f m

Aktivt Ledarskap är ett ledarskapsprogram för dig som är ny eller har en tids erfarenhet i chefs- och ledarrollen.

Ny som chef

september 5, 2021 9:59 f m

Ny som chef är ett ledarskapsprogram för dig som är relativt ny i din chefsroll, eller som är på väg in i en chefs- och ledarroll.